Địa chỉ dự án: 132 Bến Vân Đồn, Quận 4

HOTLINE PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN CĂN HỘ MILLENNIUM QUẬN 4
0913.756.339